Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anställd nekas avvakta slutligt avgörande efter gratis renovering

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande