Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arbetsdomstolen förpliktar Stockholms stad att betala skadestånd för grundlös uppsägning

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande