Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:69
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Straffprocess