Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Domar hos Domstolsverket inte allmän handling – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt