Offentlighet och sekretess

Nyheter (2768)

Konsultrapport allmän handling

En privatperson nekades att få ut ett rapportutkast gällande en miljökonsekvensbeskrivning för dagenvattendamm i Drevviken från ett konsu...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt