Offentlighet och sekretess

Nyheter (3205)

Trafikavtal lämnas ut

Ett trafikavtal som Region Jämtland Härjedalen tecknat hänför sig till regionens fullgörande av förvaltningsuppgift som regional kollekti...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik