Offentlighet och sekretess

Nyheter (2571)

CV i upphandling ska inte lämnas ut

Anbudshandlingar med namn på olika personer, deras utbildning och arbetslivserfarenhet samt deras funktion/titel vid diverse projekt plus...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt