Förvaltningsrätt

Urval av experter

Henrik Bengtsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Nyheter (9501)

Nekas vapeninnehav för minnesändamål

En 23-årig man nekas i båda underinstanserna tillstånd att inneha ett gammalt vapen för minnesändamål som hittats på vinden i 23-åringens...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Seminarier (1)