Förvaltningsrätt

Urval av experter

Henrik Bengtsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Nyheter (10140)

Sekretessbelägga orosanmälningar

Klaganden får inte ta del av handlingar i sin helhet då dessa innehåller uppgifter som kan avslöja identiteten på personerna som orosanmä...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Seminarier (1)