Förvaltningsrätt

Urval av experter

Nyheter (7776)

Får inte byta efternamn till Kärrgård

Kammarrätten avslår en kvinnas ansökan om att ändra efternamn till Kärrgård, eftersom det riskerar att förväxlas med det befintliga efter...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt

Seminarier (1)