Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fängelsedom för våldtäkt mot vännernas dotter står fast – HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot person