Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare förlorar i HFD - regeringsbeslut om ombyggnad av väg 66 inte lagstridigt

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Expropriation, Förvaltningsrätt, Infrastruktur