Infrastruktur

Nyheter (2048)

Tyréns slipper skadestånd till kommun för påstådda brister i bygghandlingar

Konsultföretaget Tyréns slipper betala skadestånd till Lidingö kommun för påstådda brister i bygghandlingar i samband med en upprustning av en park och en damm. Tingsrätten anser dock att en fackmässig entreprenör borde ha förstått att dammduken kunde skadas vid utläggning av makadamlagret med fordon men Tyréns kan inte lastas för det.

Slussens buller som drabbar restaurangerna täcks av kommunens miljardförsäkring

Skador som restaurangen Eriks Gondolen drabbats av i form av oljud och vibrationer till följd av arbetet med nya Slussen omfattas av den försäkring på miljardbelopp som Stockholms kommun tecknat. Domen påverkar skaderegleringen för många restaurangägare.

Kammarrätten upphäver arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Förbifart Stockholm

Arbetsmiljöverkets miljonvitesföreläggande mot Trafikverket gällande arbetsmiljön vid tunnelarbetena kring Förbifart Stockholm anses av kammarrätten så abstrakta på punkt efter punkt att de ska upphävas. Det gäller bland annat punkten att Trafikverket ”ska se till att arbetet är anpassat till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället”.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik, Arbetsrätt

MÖD tvingar fram ny prövning kring ”tredje Nackamast”

Det kan bli klartecken för en över 200 meter hög radiomast i anslutning till de nuvarande Nackamasterna, efter prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Att bolaget inte vill hyra in sig och göra sändningar via de befintliga Nackamasterna saknar betydelse för frågan om bygglov.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik