Infrastruktur

Nyheter (2021)

Kammarrätten upphäver arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Förbifart Stockholm

Arbetsmiljöverkets miljonvitesföreläggande mot Trafikverket gällande arbetsmiljön vid tunnelarbetena kring Förbifart Stockholm anses av kammarrätten så abstrakta på punkt efter punkt att de ska upphävas. Det gäller bland annat punkten att Trafikverket ”ska se till att arbetet är anpassat till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället”.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik, Arbetsrätt

MÖD tvingar fram ny prövning kring ”tredje Nackamast”

Det kan bli klartecken för en över 200 meter hög radiomast i anslutning till de nuvarande Nackamasterna, efter prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Att bolaget inte vill hyra in sig och göra sändningar via de befintliga Nackamasterna saknar betydelse för frågan om bygglov.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik

SJ ”frias” – behövde inte lysa ut signalsystemsavtal

Att SJ inte utlyste en upphandling av signalsystemen gör inte att det finns skäl att ingripa mot de båda avtalen med Hitachi. Systemen behövde nämligen köpas in med "synnerlig brådska" som ett led i införandet av den nya europeiska signalsystemsstandarden, enligt förvaltningsrätten.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik