Infrastruktur

Nyheter (2704)

Intervju med ombudet i HD-fallet om risken för bortförande av barn

En dotter nekades i Högsta domstolen umgänge med sin pappa på grund av risken att han för henne till Syrien. Blendow Lexnova intervjuar o...

Steg mot stärkt kapacitet

Kommunerna står inför stora utmaningar och behöver stärka sin kapacitet inom en rad områden. Regeringen har nu tagit emot Kommunperspekti...

Rättsområden
Offentlig rätt