Infrastruktur

Nyheter (2221)

Covid-19-lag

I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska e...

Rättsområden
Offentlig rätt