Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flicka gav sämre bild av modern efter dom – LVU-vård ska fortsätta

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Förvaltningsrätt