Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1316
Omnämnda SFS
2009:130, 2009:128, 2017:13, 2017:15, 2016:155
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt