Skola och utbildning

Nyheter (4825)

HFD prövar inte nekad skolskjuts

Kammarrätten fastställde en kommuns beslut att neka en elev skolskjuts till en vald skola, eftersom det skulle innebära en förlängd färdv...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Moms på utbildningstjänster

Det är yrkeshögskolan som slagit fast vilka kunskaper kurserna ska förmedla samtidigt som den kvinna som höll i kurserna saknade inflytan...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt