Skola och utbildning

Nyheter (4018)

Elev med studiesvårigheter diskriminerades

En skolelev med en sjukdom som medförde koncentrations- och inlärningssvårigheter tilldöms diskrimineringsersättning med 20 000 kronor efter att ha varit borta från skolan i nästan två terminer. Malmö stad har underlåtit att vidta skäliga åtgärder inom rimlig tid.

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Övriga rättsområden, Offentlig rätt