Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:233
Omnämnda SFS
2018:1181, 2018:1202
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt