Ordning och säkerhet

Nyheter (4224)

Nekas vapeninnehav för minnesändamål

En 23-årig man nekas i båda underinstanserna tillstånd att inneha ett gammalt vapen för minnesändamål som hittats på vinden i 23-åringens...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt