Ordning och säkerhet

Nyheter (3511)

Ungdomsövervakning

Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken u...

Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt