Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gardinliknande insynsskydd inte bygglovspliktigt plank

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Plan- och byggnadsfrågor