Tillstånd och tillsyn

Nyheter (1100)

Arrangör skyldig att återbetala biljettkostnaden för coronainställd konsert

Trots att avtalsvillkoren tydligt angav att arrangören inte gör återbetalningar för inställda konserter vid force majeure, är den skyldig att återbetala biljettkostnaderna för en konsert som ställts in på grund av coronapandemin. Det menar Allmänna reklamationsnämnden, då avtalsvillkoren är oskäliga mot konsumenten.

Instans
Allmänna reklamationsnämnden
Rättsområden
Övriga rättsområden, Offentlig rätt

Taxiförare får behålla legitimation trots sexköp

En taxichaufför fick sin legitimation indragen eftersom att ha dömts för sexköpsbrott. Kammarrätten anser dock att även om brottet utgör tillräckliga skäl för att återkalla legitimationen är åtgärden för ingripande, med tanke på att det gått nästan två år sedan brottet begicks. Mannen får därför istället en varning.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt

HD: Lärares grepp om elevs nacke var inte kränkande behandling

En 13-årig pojke hade fått flera uppmaningar från skolpersonal att flytta sig från en soffa som blockerade skolkorridoren. Det grepp som en lärare slutligen tog om elevens nacke var milt och kortvarigt och uppnådde omedelbart sitt syfte att få slut på ordningsstörningen. Karaktären på ingripandet var därmed befogat och proportionerligt, bedömer Högsta domstolen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Offentlig rätt