Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör vad som utgör ’ringa kroppsskada’

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot person