Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte sänkt straff för koppleri efter långsam process

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Straffprocess