Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte synnerligen grov misshandel efter skjutning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffprocess, Brott mot person