Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte assistansersättning vid lång inskolning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Förvaltningsrätt