Socialrätt

Nyheter (5223)

656 000 kronor för nekad gruppbostad

Kammarrätten slår fast att en kommun ska erlägga en särskild avgift om 656 000 kronor för oskäligt dröjsmål vid verkställandet av en insa...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt