Socialrätt

Nyheter (4814)

Ingen prövning av mål om utredningshem

Pappan till två pojkar, fem respektive sex år gamla, samtyckte till att stanna kvar på det utredningshem där de befinner sig – och kammar...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Boende ersätter ledsagare

Behovet av ledsagning vid resor måste bedömas inför varje resetillfälle med utgångspunkt i resmål, resans längd och syfte. Eftersom under...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD prövar inte assistans åt myndig son

En man ansökte om personlig assistans för sin myndige son men socialnämnden avvisade ansökan. Kammarrätten fastställde nämndens beslut ef...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt