Socialrätt

Nyheter (5422)

Professor intervjuas om bank-id efter HD:s och ARN:s avgöranden

Konsumentombudsmannen kallar Högsta domstolens senaste dom om bank-id för revolutionerande och uppmanar bankerna att tillämpa domen retro...

HFD: Ordna bostad – uppgift för god man

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en person som på grund av sitt hälsotillstånd har svårigheter att ordna bostad på egen hand me...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt