Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inget statligt stöd till kultur-fartyg

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Övrig europeisk rätt