Sjö- och transporträtt

Urval av experter

Mattias Schmitt
Advokat och delägare på NEXT Advokater

Nyheter (1991)

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen ber...