Sjö- och transporträtt

Nyheter (1570)

Köra full på SSAB grund för avskedande

Arbetsdomstolen anser att SSAB hade rätt att avskeda en man som kört omkring i sju månader med arbetsfordon på sin arbetsplats trots att han förlorat körkort på grund av rattfylleri. Eftersom han tidvis varit nykter under körningarna kan han inte skylla på alkoholsjukdom.

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Generaladvokaten vill tvinga fram prövningar om diskriminering i svar till HD

Enskilda som utsätts för diskriminering har rätt till en domstolsprövning även om motparten medger talan och betalar ersättning. Det slår EU:s generaladvokat fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen i Sverige. Den man som blev tvingad av ett plan har därmed rätt att få sin sak prövad fullt ut.

Inga krav på minskad lastbilstrafik till hamn i Nynäshamn

Stockholms Hamn AB prövotidsredovisning rörande anläggande och drift av en hamn i Nynäshamn anses vara godtagbar. På grund av bolagets bristande rådighet kan inga ytterligare krav ställas som skulle påverka den stora ökningen av lastbilstransporter.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt