Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1298
Omnämnda SFS
1996:799, 2017:30, 1985:125, 2001:499, 2018:744, 2019:1297, 2010:659, 2019:20, 20:125, 2018:746
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt