Hälso- och sjukvårdsrätt

Nyheter (6582)

Får rätt till samtal med kurator

En 54-årig kvinna med en lindrig psykisk utvecklingsstörning anses i kammarrätten ha rätt till rådgivning och annat personligt stöd för a...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt