Hälso- och sjukvårdsrätt

Nyheter (7264)

Cancersjuk kvinna beviljas sjukpenning

Kammarrätten anser att det vore oskäligt att bedöma en cancersjuk kvinnas arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbete, u...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt