Hälso- och sjukvårdsrätt

Nyheter (6443)

Influencer förbjuds marknadsföra fiskolja mot Covid-19

En känd influensers marknadsföring på Instagram av fiskolja ger intryck av att man löper mindre risk att bli smittad av och får en bättre möjlighet att klara en infektion av Covid-19-viruset. Patent- och marknadsdomstolen går därför på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder marknadsföringen med omedelbart verkan.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Övriga rättsområden, Offentlig rätt, Immaterialrätt