Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 195 (alt. NJA 2019:15)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1932 s. 292;NJA 1959 s. 590;NJA 1960 s. 221;NJA 1974 s. 660;NJA 1978 s. 593

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).