Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 23 (alt. NJA 2019:3)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1975 s. 298;"Hakvin och Elvira" NJA 1975 s. 577;NJA 1992 s. 163;"Klädpartiet och avräkningen" NJA 2009 s. 64;NJA 2013 s. 242;"Tandläkarens olycka" NJA 2014 s. 364;"Terrys restaurang" NJA 2017 s. 1094

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).