Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 382 (alt. NJA 2019:29)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1965 s. 384;NJA 2009 s. 128;Högsta domstolens dom den 20 mars 2019 i mål T 5437-17