Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 445 (alt. NJA 2019:35)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2016 s. 303;NJA 2017 s. 3