Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 577 (alt. NJA 2019:47)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2008 s. 567;NJA 2012 s. 105;NJA 2016 s. 680;NJA 2017 s. 157;NJA 2018 s. 704

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).