Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Reglering av markanvändning genom områdesbestämmelser – strider inte mot PBL

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor