Kommunalrätt

Nyheter (3641)

HFD prövar inte nekad skolskjuts

Kammarrätten fastställde en kommuns beslut att neka en elev skolskjuts till en vald skola, eftersom det skulle innebära en förlängd färdv...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt