Kommunalrätt

Nyheter (3397)

656 000 kronor för nekad gruppbostad

Kammarrätten slår fast att en kommun ska erlägga en särskild avgift om 656 000 kronor för oskäligt dröjsmål vid verkställandet av en insa...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

En god kommunal hushållning

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyr...

Rättsområden
Offentlig rätt