Kommunalrätt

Nyheter (2692)

Jönköpings privilegiebrev från 1284 inget för förvaltningsdomstol

Riksarkivets beslut att kräva tillbaka Jönköpings medeltida privilegiebrev kan inte angripas i förvaltningsdomstol, vare sig genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Beskedet utgör ett "partsbesked" som kan jämställas med uppsägning av ett hyresavtal och får därför angripas juridiskt i allmän domstol.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt, Nyttjanderätt