Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utlandsofficer nekas extra pass

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Polis, Övrig offentlig rätt