Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Markrättigheter och handräckning

Advokat – utbildningsintyg

Ulf Jensen tar upp markrättigheter och handräckning med anledning av tre färska prejudikat på området. Det första handlar om hur långtgående är den sökandes plikt för kostnader som har samband med förrättningen? Det andra rättsfallet tar upp frågan om särskild handräckning kan användas när sökandens rättighet är juridiskt svag? I det tredje rättsfallet är Jensen kritisk till HD:s beslut. Rättsfallet tar upp frågan kan servitutsbefogenheter ensidigt inskränkas utan fastighetsreglering?

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp