Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Markrättigheter och handräckning

Advokat – utbildningsintyg

Ulf Jensen tar upp markrättigheter och handräckning med anledning av tre färska prejudikat på området. Det första handlar om hur långtgående är den sökandes plikt för kostnader som har samband med förrättningen? Det andra rättsfallet tar upp frågan om särskild handräckning kan användas när sökandens rättighet är juridiskt svag? I det tredje rättsfallet är Jensen kritisk till HD:s beslut. Rättsfallet tar upp frågan kan servitutsbefogenheter ensidigt inskränkas utan fastighetsreglering?

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms