Lexnova Play

Arbetsrätt

Med Lexnova Play är du snabbt uppdaterad på rättsutvecklingen på ett enkelt sätt. Varje månad uppdaterar vi dig på de viktigaste nyheterna inom arbetsrätt i ett digitalt format du kan se när och var du vill.

  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning
  • Juridiska nyheter via webb-tv
  • Var som helst – när som helst

Urval av experter

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Play (71)

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Lagförslag: Skärpning av diskrimineringslagen, Nya arbetsgivaravgifter för unga Pågående utredning: Aktiva åtgärder för likabehandling och lönekartläggning, Modernisering av skiljeförfarande Från...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Lagförslag: Gymnasial lärlingsanställning, Förtydligande i föräldraledighetslagen, Ny regel i lagen om rätt till ledighet för att prova på annat arbete På gång: Utredning om DO, EU:s arbete med fö...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Nya regler: för nystartsjobb samt för särskilt anställningsstöd Lagförslag: Bättre skydd för företagshemligheter samt meddelarskydd för vissa privatanställda På gång: Utredning om inhyrning och f...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

I programmet behandlas bland annat: Beslutade lagnyheter: • Nya regler i föräldraförsäkringen • Nya regler för s.k. sorgpenning • Ny lag om korttidsarbete Aktuella domar: EU-kommissionen oc...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

I denna månads sändning tar Tommy Iseskog bland annat upp: Nya regler i socialförsäkringsbalken Nya regler för föräldrarpenning Domar från AD – bl a om lönediskriminering

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Ur innehållet från augustis nyhetsuppdatering: • Anmälningsskyldighet vid utstationering • Förslag på nya regler för föräldrarpenning • Lagstiftning hösten 2013 Tommy tar även upp viktiga dom...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Ur innehållet från junis nyhetsuppdatering: • Nya sanktioner i arbetsmiljölagen • Nya sanktioner i arbetstidslagen • Konvertering vid vikariat eller allmän visstidsanställning – OBS lagändring p...