FAKTURAKÖP

Artificiell intelligens utmanar det juridiska tänkandet

Advokat – utbildningsintyg

Kan en person som har lagt ut en algoritm på marknaden hållas ansvarig när algoritmen har samverkat med andra algoritmer och ändrat sig fem minuter senare? Hur samspelar AI och självlärande teknik med samhället och vilka etiska utmaningar medför detta? Den föreslagna EU-förordningen för artificiell intelligens, AI-act, är den första omfattande regleringen av AI i världen med en betydande inverkan på all användning av AI. Det förväntas bli lag tidigast 2025. En av Sveriges främsta forskare på området, Stanley Greenstein, juris dr. och universitetslektor vid Stockholms universitet ger här sin syn på möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens.

Stanley Greenstein
Juris dr. och universitetslektor vid Stockholms universitet