3 tips för att komma ur ett lokalhyresavtal

När du som hyresgäst skriver under ett hyresavtal för en lokal, är det viktigt att förstå de juridiska aspekterna kring avtalet och de möjligheter som finns om ditt lokalbehov förändras under avtalstiden. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom hur du kan hantera situationen när du vill säga upp hyresavtalet i förtid på grund av ändrade omständigheter eller verksamhetsförändringar.

3 tips för att komma ur ett lokalhyresavtal

Först och främst, om hyrestiden är bestämd i avtalet, är det viktigt att notera att du inte kan säga upp hyresavtalet förrän avtalstiden når sitt slut. Det innebär att du som hyresgäst måste vänta tills avtalet löper ut innan du kan avsluta och flytta från lokalen. Men det finns undantag. Om hyresvärden bryter mot avtalet och det finns allvarliga brister i lokalen, kan du ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Men om det snarare handlar om ändrat lokalbehov på grund av förändringar i din verksamhet är det mer komplicerat.

Kontakta hyresvärden för en lösning

Det första steget är att kommunicera med din hyresvärd. Förklara din situation och de faktorer som har lett till ditt ändrade lokalbehov. Om du behöver flytta på grund av dessa förändringar, kan hyresvärden möjligen erbjuda en alternativ lokal som passar ditt nya behov bättre. I vissa fall kan en överenskommelse nås där ditt nuvarande hyresavtal avslutas i samband med att du ingår ett nytt avtal för den nya lokalen.

Precis som med andra avtal, har du och hyresvärden möjlighet att komma överens om att avsluta hyresavtalet i förtid. Detta kräver en skriftlig överenskommelse där ni enas om den nya tidpunkten för avtalets upphörande. Det är viktigt att komma ihåg att du inte kan lämna lokalen utan en sådan överenskommelse. Att avsluta avtalet utan överenskommelse kan anses som ett avtalsbrott och ge hyresvärden rätt att begära skadestånd.

Överväg överlåtelse eller andrahandsuthyrning

Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse om tidigare avslut av hyresavtalet, kan du överväga alternativa lösningar. Du kan exempelvis överlåta hyresrätten till någon annan som är intresserad av att ta över lokalen. Detta kräver godkännande från hyresvärden. Om överlåtelsen är en del av en större verksamhetsöverlåtelse och hyresvärden inte godkänner, kan du ansöka om tillstånd från hyresnämnden.

En annan möjlighet är att hyra ut lokalen i andra hand. Detta kräver också hyresvärdens godkännande eller tillstånd från hyresnämnden. Kom ihåg att du som ursprunglig hyresgäst fortfarande är ansvarig gentemot hyresvärden för alla förpliktelser enligt hyresavtalet om du hyr ut i andra hand.

Delta i vårt webbinarium

Få fördjupade kunskaper under webbinariet den 8:e september kl. 11.30-13.00. Då kommer Erik Svedlund och Alexandra Ilic från Setterwalls Advokatbyrå gå igenom vilka möjligheter du har att ta dig ur ett olyckligt lokalhyresförhållande i förtid. De tar också upp vad du som hyresgäst eller din hyresvärd inte borde göra och vilka konsekvenserna blir när ett hyresförhållande upphör i förtid, oavsett om det har skett på rätt eller fel sätt.

Anmäl dig här