Aktuell praxis och lösningar på hyres- och fastighetsrättsliga problem

Genom ett unikt samarbete med hyresnämnderna har vi skapat tjänsten Hyrespraxis där du direkt får en helhetsbild - och därigenom ett verktyg för att lösa de hyresrättsliga problem du ställs inför.

Aktuell praxis och lösningar på hyres- och fastighetsrättsliga problem

Du får tillgång till de mest intressanta hyres- och fastighetsrättsliga avgörandena i en lättöverskådlig mappstruktur som ständigt fylls på med nya domar och beslut från bland annat avdelning 2 vid Svea hovrätt, övriga allmänna domstolar, Mark- och miljööverdomstolen och Fastighetsmäklarinspektionen. För 825 kr/månaden håller du dig enkelt uppdaterad på aktuell praxis och hittar lösningar på dina hyres- och fastighetsrättsliga problem.

Läs mer här

Senaste nyheterna i Hyrespraxis: