Anders Leissner om vad som gäller vid sanktioner

Kriget i Ukraina har lett till omfattande sanktioner mot Ryssland. Men hur kan dessa efterlevas, vad innebär det i praktiken och vad händer om sanktionsbestämmelserna överträds? Anders Leissner, jurist vid Vinge och ordförande i Krigsförsäkringsnämnden, svarar på 5 snabba frågor om vad som gäller när sanktioner införs.

Anders Leissner om vad som gäller vid sanktioner

Kan du berätta om tidigare svenska erfarenheter av sanktioner?

De sanktionerna som mest har påverkat Sverige tidigare är sanktionerna mot Iran som trädde i kraft 2012. Handeln försvann nästan helt mellan Sverige och Iran eftersom Iran var en av Sveriges viktigaste exportmarknader utanför EU. Nu har exporten till Iran sjunkit med 97-98 procent.

Hur har dessa sanktioner kunnat efterlevas?

De efterlevs naturligt på grund av de förbud som finns. Vidare är det praktiskt svårt att genomföra affärer bland annat på grund av svårigheter att hitta någon bank som vill medverka i affären. EU har egentligen ganska få sanktioner mot Iran men USA:s sanktioner mot Iran har stort genomslag. 

Hur fick de svenska företagen göra rent praktiskt i Iran?

Man fick avveckla affärerna och inte ingå några nya affärer. Ofta när sanktioner ingås är det tillåtet att fullfölja förpliktelser som följer ur avtal som ingåtts före sanktionerna trätt i kraft. Fast logistikkedjor och betalningar upphör ganska snabbt så det kan bli självreglerande. Det kan till och med bli så att det inte går att uppfylla ett avtal av praktiska skäl.

Vad finns det för likheter mellan sanktionerna mot Iran och sanktionerna nu mot Ryssland?

Det är egentligen stora likheter i och med att det är samma typ av rättsligt instrument – sanktioner. Det är svårt för företag att förhålla sig till regelverken gällande Ryssland då det kommer nya sanktioner nästan dagligen.   

Vad händer om man överträder sanktionsbestämmelser?

I Sverige är sanktionslagstiftningen en straffrättslig lagstiftning så det är straffrättsligt ansvar som gäller. Det är huvudsakligen ett individuellt ansvar då företag inte kan begå brott i egentlig mening i Sverige. Primärt blir det de personer som har begått sanktionsbrottet som riskerar böter och fängelse även om det även kan bli aktuellt med en företagsbot. Det är sällsynt med fällande domar historiskt i svenska domstolar när det gäller sanktionsbrott.

Här hittar du mer information om vad som gäller: