Vad innebär det utvidgade reparationsbegreppet för dina skattekostnader?

Frågan om en utgift för ändringsarbeten på en byggnad eller i en lokal är direkt avdragsgill, eller om den ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, har stor betydelse för ett fastighetsbolags skattekostnader. Se till att du vet vad som gäller för att undvika omtaxering eller skattetillägg.

Vad innebär det utvidgade reparationsbegreppet för dina skattekostnader?

Vissa ändringsarbeten på en byggnad kan räknas som en del av det som kallas för "utvidgat reparationsbegrepp". Det innebär att ditt företag kan dra av kostnaderna för dessa ändringsarbeten i era fastigheter direkt från skatten istället för att skriva av dem över tid genom värdeminskningsavdrag. Men det finns vissa villkor för att det ska gälla. En av dem är att ändringen inte får innebära en stor förändring eller förbättring av byggnaden.

Det finns tre kriterier för vad som räknas som reparation:

  1. Arbetet måste vara nödvändigt för att återställa eller behålla byggnaden i sitt ursprungliga skick.
  2. Det måste omfatta byggnadsdelar och detaljer som normalt behöver bytas en eller flera gånger under byggnadens livslängd.
  3. Det måste förhindra att byggnaden förslits snabbare än den normala försämringen som motsvaras av värdeminskningsavdragen.

Om det samtidigt blir en viss förbättring när du gör reparationen, behöver det inte betyda att du helt förlorar rätten till direktavdrag. Du får dock bara dra av kostnaden för att byta ut till det ursprungliga materialet.

Aktivera den del av utgiften som avser förbättring

Det är viktigt att notera att utgifter för reparation och underhåll normalt inte ska aktiveras, utan de ska redovisas som kostnad direkt. Det kan dock finnas situationer där vissa åtgärder innefattar både ombyggnad och reparation. Till exempel, om du byter ut fönstren till en modern modell som sparar energi. I sådana fall ska bara den delen av kostnaden som avser förbättringen aktiveras, medan kostnaden för att byta till samma fönstermodell som tidigare ska betraktas som reparation.

Lär dig mer under vårt webbinarium

Under ett webbinarie den 4/5 kommer Carl Westling och Daniella Mayor från CauseyWestling att gå igenom lagstiftning, rättspraxis och fler konkreta exempel för att skapa förståelse för var gränsen går mellan direktavdrag och aktivering. De utgår från ett rättsfall från HFD som avsåg avdrag för utgifter avseende ombyggnation av studentbostäder i form av installation av pentryn i korridorsrum. Extra vikt läggs också på frågan om lagstiftningen gör skillnad på möjligheten till direktavdrag vid ombyggnation av bostäder respektive kommersiella lokaler.

Anmäl dig här