En kränkning är en kränkning - Lexnova behövs om sanningen ska fram

Det var faktiskt en nyhet att pensionsbolaget Allras rättigheter kränktes när Ekobrottsmyndigheten läckte tusentals mail till Pensionsmyndigheten. Därför var det självklart att Blendow Lexnova valde att lyfta fram det när domen refererades på den här sajten den 15 april. Men en av våra stora morgontidningar kom med motsatt budskap i rubriken till sin artikel: ”Mellandom: Allras rättigheter inte kränkta”.

En kränkning är en kränkning - Lexnova behövs om sanningen ska fram

Den som snabbt skummade igenom tidningen fick alltså felaktig information om en viktig dom från Stockholms tingsrätt.

Det visar vilken betydelse Blendow Lexnova har som arbetsredskap för såväl jurister som icke jurister. Användarna får korta sammanfattningar skrivna av jurister med journalistisk inriktning. Artiklarna föregås av noggrann genomläsning av domar som kan vara hundratals eller i vissa fall tusentals sidor tjocka. Det gäller att välja ut det viktigaste och vägleda läsaren som sedan kan använda kunskaperna när liknande frågor dyker upp.

Det är naturligtvis inte var dag som svenska åklagare i strid med artikel 8 i Europakonventionen delar med sig av material som skyddas av advokatsekretessen till ena parten i ett pågående tvistemål. Det förstärkta skyddet motiveras av, som tingsrätten skriver, ”att advokater har en fundamental roll i ett demokratiskt samhälle, vars uppdrag inte kan genomföras utan att advokatsekretessen garanteras”.

Att Pensionsmyndigheten fick del av detta material innebar således en kränkning av Allras rättigheter enligt artikel 8. Detta är självfallet en stor nyhet inte minst i juristvärlden. I den artikel som morgontidningen publicerade och som TT låg bakom tonades kränkningen ned eller snarare försvann. ”Men enligt tingsrättens mellandom i målet har Allras rättigheter i målet inte kränkts på det sätt bolaget hävdat” skriver TT.

Sanningen var ju snarare att det hade skett en kränkning i enlighet med vad bolaget hävdat. Men vad Allra stupade på var själva följden av kränkningen. Pensionsbolaget ville att det skulle leda till att Pensionsmyndighetens skadeståndstalan mot Allra ogillas. Tingsrätten ansåg dock att det inte finns något stöd i praxis för att en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen kan kompenseras genom att ogilla en civilrättslig talan.

Därför hänvisade tingsrätten i stället Allra till att begära skadestånd av Justitiekanslern för kränkningen.

Men en kränkning är det likväl. Och det kan ni själva bekräfta genom att läsa domen som vi publicerar i anslutning till vårt referat av densamma. Det är en av många fördelar med att ha tillgång till Blendow Lexnova.