Full fart på juridik-kurser - trots Advokatsamfundets slopade utbildningskrav

Nyligen slopade Advokatsamfundet kravet på vidareutbildning för yrkesverksamma advokater. Trots detta fortgår de juridiska kurserna för fullt. I veckan höll Blendow Lexnova live-streamade seminarier om både penningtvättsdirektivet och molntjänster i offentliga sektorn. – Digitala kurser är ett fullgott alternativ. Och eftersom juridiken aldrig står stilla finns ett fortlöpande intresse hos advokater att utbilda sig, säger Sara Malmgren, advokat på Foyen Advokatbyrå och en av dagens deltagare.

Full fart på juridik-kurser - trots Advokatsamfundets slopade utbildningskrav

Advokatsamfundet slopade nyligen kravet på 18 timmars utbildning per år för advokater. Enligt samfundet beror beslutet på Corona-pandemin och dess konsekvenser med inställda kurser och risken för försämrad ekonomi för medlemmarna.

Det är något som Björn Wendleby, advokat och föreläsare på ett av Blendow Lexnovas seminarium, ställer sig frågande till.

– Jag tror många med mig blev förvånade över att beslutet kom så snabbt. Man hade kunnat avvakta utvecklingen någon månad eller två.

Björn Wendleby anser till och med att det kan diskuteras om dagens krav på 18 timmar är väl lågt med tanke på de krav som ställs på advokater.

– Många frågar sig om det inte borde vara mer, även om jag är medveten om att det råder delade meningar i advokatkåren. Och att då helt slopa de 18 timmar som föreskrivs kan ha varit förhastat. Särskilt när de visar sig finnas alternativ med digitala kurser som vi höll i dag.

Slopat krav påverkar inte utbildningsverksamheten

Det slopade utbildningskravet syns dock inte i Blendows kursprogram. Företaget tillhör de kursarrangörer som ställt om och fokuserar på digitala utbildningar. Blendow Lexnova höll under onsdagsförmiddagen ett seminarium om molntjänster i den offentliga sektorn och ett om det sjätte penningtvättsdirektivet.

Björn Wendleby, som föreläste om penningtvättsdirektivet, påminde redan i starten av seminariet de 20-talet deltagarna om att ställa frågor genom chatfunktionen vilket utnyttjades flitigt. Första frågan kom efter tjugo minuter och löd: ”Hur ser skyldigheten att rapportera osäkra sanktionsträffar till Finanspolisen ut, det vill säga träffar som bolagen själva har svårigheter att bedöma?”. Björn Wendleby svarade nästan direkt på både den och andra frågor. Det blev på så vis nästan lika interaktivt som på ett fysiskt seminarium.

Björn Wendleby varvade teori med levande exempel, däribland penningtvättshärvan kring Danske Bank där han berättade att banken uppmanats att lägga undan fem miljarder för de sanktionsavgifter som kommer att delas ut. Björn Wendleby fick flera handfasta frågor om vd:s och styrelseordförandens ansvar och hur brottsutredningarna bedrivs.

”Digitala kurser fungerar väldigt bra”

Den flitigaste frågeställaren under Björn Wendlebys seminarium var Maria Törngård, Head of Compliance på försäkringsbolaget BNP Paribas Cardif som bland annat erbjuder betal- och låneskyddsförsäkringar i Norden

– Jag tycker digitala kurser fungerar väldigt bra, särskilt när det finns en chatfunktion och en moderator som läser upp frågorna så som det var på det här seminariet om penningtvättsdirektivet.

Maria Törngård uppskattar visserligen möjligheten till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare och samtal vid kaffet på fysiska seminarier men hon ser många fördelar med att kunna gå på kurs på nätet.

– Det är lättillgängligt och tar mindre tid från mitt vanliga uppdrag. Jag kommer nog att gå lite fler utbildningar nu när det erbjuds allt fler online.

”Relevant för advokater att hela tiden fortbilda sig”

Sara Malmgren, advokat på Foyen Advokatbyrå, är själv en flitig föreläsare och kommer snabbt upp i de 18 timmar per år som utbildningskravet normalt sett stadgar. Dagens kurs skulle hon dock ha gått oaktat timkravet.

– Det är relevant för advokater att fortbilda sig eftersom rättsområden hela tiden utvecklas. Vår bransch står aldrig stilla och vi ska naturligtvis vara uppdaterade på nyheter och rättsfall.

På frågan om hur hon tror att coronapandemin kommer att påverka advokatutbildningarna framöver säger hon att intresset för vidareutbildning kan komma att öka.

– Om advokatbyråerna får förändrad efterfrågan så tror jag att intresset att gå utbildningar kan öka i takt med att man behöver utbilda sig inom nya rättsområden. Och då är det bra att det finns digitala alternativ.

”Det enda rätta under rådande omständigheter”

Advokat Roger Hellström på Titow & Partners AB var nöjd efter avslutad kurs om molntjänster med advokat Agne Lindberg som föreläsare som lockade 50-talet deltagare.

– Jag hade anmält mig innan samfundet slopade timkravet men jag hade nog gått i vilket fall som helst eftersom jag jobbar med molntjänster.

Roger Hellström tror på fler och fler kurser online framöver.

– Det är ju det enda rätta under rådande omständigheter.

”Majoriteten fortsätter att utbilda sig – detta är framtiden”

Thomas Blendow, vd och grundare av Blendow Group med BG Institiute – Sveriges största utbildningsarrangör av juridiska kurser – berättar att företaget har fem ”film-team” som möjliggör live-streaming av hundratals juridiska utbildningar.

Man har snabbt och effektivt sedan coronapandemin brutit ut kunnat ställa om i princip hela kursutbudet till att både vara fysiska seminarier och livestreamade seminarier för dem som inte kan eller inte har möjlighet till att deltaga fysiskt.

– Det här är framtiden säger Thomas Blendow, att kunna välja själv om vill deltaga fysiskt eller digitalt. På detta vis spar advokater och andra yrkesverksamma jurister och så kallade icke-jurister både restid, miljö och pengar utan att behöva göra avkall på inlärningskvaliteten.

– Majoriteten av våra advokatkunder fortsätter i nuläget att gå utbildningar via live-streaming då man anser att den juridiska kompetensutvecklingen står över advokatsamfundets resonemang om att spara pengar i form av 15-24 000 kronor per år. Klienterna måste ju kunna lita på att just deras juridiska rådgivare är uppdaterad på det senaste inom aktuellt område och utbudet är fortfarande stort vilket går emot vad advokatsamfundet påstår.