Hovrättsrådet om varför den ryske oligarken inte kan få miljardkrav prövade mot Montenegro

Svea hovrätt avgjorde nyligen om en rysk oligark/investerare hade rätt att få sin talan med miljardkrav prövad mot staten Montenegro vilket en internationell skiljenämnd i Stockholm hade nekat honom.

Hovrättsrådet om varför den ryske oligarken inte kan få miljardkrav prövade mot Montenegro

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar referenten i målet hovrättsrådet Kerstin Norman – om domen och om Svea hovrätts roll generellt när det gäller skiljedomar. 

Läs artikeln om hovrättens dom.