Kan en hyresvärd begära hur hög hyra som helst?

Kan en hyresvärd begära hur hög hyra som helst? Frågan om vad som är en skälig hyra är alltid aktuell och den hyresvärd som inte har kunskap om vad som gäller riskerar en dyrköpt läxa.

Kan en hyresvärd begära hur hög hyra som helst?

När en hyresvärd ska hyra ut en ledig lokal kan den i princip begära hur hög hyra som helst utan att riskera några juridiska påföljder. En presumtiv hyresgäst kan inte vidta någon annan påföljd än att vägra hyra lokalen om den tycker att hyresvärden kräver en oskäligt hög hyra. 

Vad gäller vid hyresavtal?

Om ett hyresavtal redan har träffats så har parterna också redan kommit överens om vilken hyra som ska gälla under hyrestiden. Hyresgästen saknar då, så länge hyrestiden löper, i princip möjligheter att hävda att en hyra är för hög. Men undantag finns. Om hyresvärden brister i sina åtaganden enligt hyresavtalet eller hyreslagen eller om det inträffar vissa yttre omständigheter kan det ge hyresgästen rätt att kräva en nedsättning av hyran.

Uppsägning av hyresavtal för villkorsändring

Om någon av parterna säger upp hyresavtalet för villkorsändring och begär en ändring av hyran, så gäller det dock för hyresvärden att hålla tungan rätt i mun. I detta fall riskerar nämligen hyresvärden att bli skadeståndsskyldig mot hyresgästen om den kräver en så hög hyra för att gå med på en förlängning av hyresförhållandet att hyran anses oskäligt hög. 

Detta gäller oavsett om det är hyresvärden eller hyresgästen som har sagt upp hyresavtalet. I detta fall är risken för hyresvärden således inte enbart att hyresgästen inte väljer att acceptera de begärda villkoren och hyresvärden därför får stå med en tom lokal – utan hyresvärden riskerar att även få betala ersättning till hyresgästen.

Det finns alltså risker att som hyresvärd kräva för hög hyra i en villkorsuppsägning och även att vägra sänka en hyra som uppenbart överstiger marknadshyran. 

Vill du fördjupa dina kunskaper på ämnet?

En expertkommentar som tar upp vad du behöver tänka på gällande skälig hyra hittar du här och den 3 oktober har vi ett webbinarium om standardklausuler i lokalhyreavtal. Boka din plats för att få förståelse för vanligt förekommande standardskrivningar i avtalen, vilka delar som behöver lyftas till särskilda bestämmelser och när ett hyreavtal bör upprättas från grunden här.