Konkursförvaltare om unik resningsansökan av AD-dom

En dom i Arbetsdomstolen har fått arbetsgivare, konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer att rasa och vända sig till Högsta domstolen. Innebörden av domen är att om arbetstagare kommit att utföra arbete i tiden efter det att en månad förflutit från ansökan om företagsrekonstruktion ska hens lönefordran inte omfattas av ackordet. Det är i stället konkursboets ansvar att betala ut lönen.

Konkursförvaltare om unik resningsansökan av AD-dom

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån intervjuas en kritisk Hans Andersson, advokat och ordförande i Rekon, Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige, om fallet.

Läs artikeln om AD-domen.

Rättsfallet inifrån finns tillgänglig i dessa podcast-appar:

Spotify | Podcaster