Miljonarv till fel person – intervju med ombudet i målet mot familjejuristen

En kvinna som ärvde 1,6 miljoner kronor blev utan pengar sedan hennes jurist skickat pengarna till fel person. Juristen stämdes och vann i tingsrätten.

Miljonarv till fel person – intervju med ombudet i målet mot familjejuristen

Arvtagarens ombud advokat Marie Living som överklagat till hovrätten berättar i Rättsfallet inifrån om varför hon anser att juristen var oaktsam som inte upptäckte att kontonumret var överstruket med tipp-ex och utbytt. 

Läs artikeln om tingsrättens dom.