Ny digital handbok för dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor

Nu lanserar vi Samhällsbyggnadspraxis – ett lättöverskådligt bibliotek för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på ny praxis på området då den förändras från dag till dag. Vi hjälper dig att hålla koll på viktiga förändringar och ger dig underlag för att fatta korrekta beslut om bland annat bygglov, miljö och stadsplanering.

Ny digital handbok för dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor

Praxis från domstolarna är direkt avgörande för att kunna bevara många frågor i det dagliga arbetet. I Samhällsbyggnadspraxis får du sammanfattningar av alla avgöranden från högsta instans inom miljö – Mark- och miljööverdomstolen. Som enda aktör bevakar vi även samtliga tingsrätter där många viktiga frågor inom samhällsbyggnad avgörs. Den digitala handboken fokuserar helt på offentlig sektor och innehåller nyheter från en mängd rättsområden som sträcker sig över såväl offentlig rätt som civilrätt.

Du hittar Samhällsbyggnadspraxis här