Få tillgång till Rättsutlåtanden - vässa argument och stärk din bevisning framåt

Rättsutlåtanden är en viktig men dold rättskälla där landets främsta experter analyserar en specifik rättsfråga. Blendow Lexnova blir först i Sverige med att öppna denna källa. I Lexnova Nyheter finns nu en unik och växande samling av utvalda rättsutlåtanden från principiellt viktiga mål. Varje utlåtande är kopplat till en nyhet och en underliggande dom. Ett värdefullt redskap för dig som praktiker.

Få tillgång till Rättsutlåtanden - vässa argument och stärk din bevisning framåt

Blendow Lexnova vill med detta bidra till en djupare förståelse av rättsfallen, då rättsutlåtandena benar ut de frågor som ställs på sin spets när juridiken möter verkligheten.

Rättsutlåtandena är allmänna handlingar men Blendow Lexnova har för varje enskild publicering ändå inhämtat upphovsmännens godkännande att publicera dem. Ni hittar rättsutlåtanden under rubriken ”Typ av innehåll” i vänstra spalten på Blendow Lexnovas startsida.

Om du ännu inte har tillgång till Lexnova Nyheter kan du just nu testa tjänsten i 30 dagar för endast 1 390kr. Beställer gör du här