Ombudet intervjuas om det stoppade slöjförbudet

Högsta förvaltningsdomstolen stoppade två skånska kommuners beslut att förbjuda elever och personal i för- och grundskola att bära huvudduk och liknande klädesplagg.

Ombudet intervjuas om det stoppade slöjförbudet

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån möter ni advokat Anwar Osman på Advokatbyrån Dubio i Stockholm som tog fajten mot slöjförbudet. 

Läs artikeln om HFD:s dom.