Över 60 rättsutlåtanden tillgängliga

Nu finns två nya rättsutlåtanden kopplade till frågan om rätt till försäkringsersättning för krogar som drabbats av pandemin. Vi passerar därmed 60 rättsutlåtanden som finns tillgängliga för dig som prenumererar på Lexnova Nyheter.

Över 60 rättsutlåtanden tillgängliga

Två nya rättsutlåtanden

Joel Samuelsson, professor i civilrätt, yttrar sig om hur en epidemiavbrottsförsäkring ska tolkas med anledning av att ett bolag som äger en restaurang vid Stureplan kräver försäkringsersättning på grund av förluster i samband med pandemin.

Rättsutlåtandet | Nyheten

Marcus Radetzki, professor i försäkrings- och skadeståndsrätt, uttalar sig om huruvida normgivningsbeslut anses utgöra myndighetsingripanden i den mening som avses i villkoren för smittavbrottsförsäkring.

Rättsutlåtandet | Nyheten

Unik samling av utvalda rättsutlåtanden

I Lexnova Nyheter finns ett levande arkiv med en unik samling av utvalda rättsutlåtanden från högaktuella fall, skrivna av landets ledande juridiska experter. Samtliga utlåtanden har en kopplad nyhet och bifogar även underliggande dom. Läs mer om nyhetstjänsten här.